Březen 2008

Další punk wlasy

29. března 2008 v 21:05 | Dipsy |  PUNX

Sebepoškozování

23. března 2008 v 17:31 | Dipsy |  GOTHIC
Sebepoškozování

Je termín, který je nejčastěji spojován s vědomým, záměrným, často opakovaným sebepoškozováním (sebezraňováním) bez vědomé suicidální motivace, v němž dochází k narušení tělesné integrity, bez závažného letálního dosahu. Nejčastěji jde o řezná poranění kůže, zápěstí, předloktí, hřbetů rukou, škrábance, vyřezávání znaků do kůže. K sebepoškození bývají používány ostré předměty, např. žiletka, sklo. Další formou sebepoškození je popálení, např. cigaretou nebo zapalovačem.

Záměrné sebepoškozování

Syndrom záměrného sebepoškozování představuje širší pojetí sebepoškozujícího chování, které je vydělené z kategorie suicidálních pokusů a zahrnuje sebepoškozování jako specifický patologický projev u poruch osobnosti (hraniční, histrionské, disociální, mnohočetné poruchy osobnosti), nebo u pacientů s poruchami příjmu potravy (zejména mentální bulimie) a pacientů závislých na návykových látkách.

Pořezávání zápěstí

Syndrom pořezávaného zápěstí má charakter sebepoškozování, v němž dominuje pořezávání, typicky na zápěstí a předloktí, které nemá vědomý suicidální motiv. Popisuje se, že afektivní projevy, které provázejí sebepořezávání, mají specifickou dynamiku a průběh. Pacienti prožívají tenzi a dysforii. Sebepořezání vede k úlevě a k opakování tohoto jednání. Osoby, které se pořezávají, mají snahu proti tomuto jednání bojovat, ale při snaze ovládnout se prožívají napětí, dysforii a vztek, afektovou kombinaci, která vede k opakování sebepoškozujícího jednání.

Bouřka

23. března 2008 v 16:59 | Dipsy |  GOTHIC
Bouřkaje souborem elektrických, optických a akustických jevů vznikajících mezi oblaky navzájem nebo mezi oblaky a zemí. Bouřky dále označujeme podle doby a místa vzniku, pohybu, vzdálenosti od místa pozorování, intenzity projevů atd. Bouřky jsou vázány na cumulonimby. Oblak cumulonimbus má několik dalších synonymních jmen - kumulonimbus, bouřkový oblak a kupa dešťová.
Bouřkyvětšinou vznikají v létě, kdy je zemský povrch nadměrně ohřátý slunečním zářením. Tím pádem se spodní vrstvy atmosféry od zemského povrchu přehřejí a začínají stoupat uspořádaným pohybem nahoru.
Poté, co dosáhnou určité výšky, vytvoří kupovité obláčky, které se mohou proměnit v rozsáhlé bouřkové mraky. Když je sluneční ozáření intenzivní, mohou se vytvářet podmínky pro tvorbu přeháněk a krup.
Probíhá tam tření mezi molekulami, na jedné straně mraku se nahromadí kladný náboj, na druhé záporný, respektive také země se nabije, a když to dosáhne určité hranice, přeskočí jiskra.
A proč blesky vyhledávají vysoké stožáry a stromy? Blesk je jiskra, která přeskočí mezi rozdílně nabitými mraky, respektive zemí. Každá jiskra vyhledává nejmenší vzdálenost.
Neprobádaným jevem, který se může vyskytnout i mimo bouřku, je kulový blesk. Ten prý může mít různé tvary a barvy a nikdo nedovede určit, jak a proč vzniká. Existuje teorie, že se jedná o určitý druh plazmy, což je čtvrtý druh skupenství. Z plazmy je například slunce nebo oheň. Podle odborníků se kulový blesk nedá prozkoumat, protože se vyskytuje jen vzácně.

Pawučiny - obrázky

20. března 2008 v 21:07 | Dipsy |  GOTHIC
Nějaký obrázky pawučin...

Školní řád pro anarchisty

20. března 2008 v 20:08 | Dipsy |  PUNX
Školní řády jsou někdy pěkně otravný a ještě ke všemu je číst, je ještě otravnější, ale autor našel takovej školní řád, který se nejen dobře čte, ale pro mnohé by nebylo těžké jej poctivě dodržovat :o). Tak nezapomeňte do školy přijít s úsměvem a cigaretami v kapse.
1. V sychravých dnech chodí student do školy proto, aby si odpočinul a seznámil se s novými anekdotami.
2. Do školy chodí kdy chce, nejlépe po vyučování.
3. Vstoupí-li do třídy ředitel nebo jiná povolaná osoba, pozdraví student lehkým kývnutím hlavy a sundá nohy ze stolu.
4. Ze třídy odchází student libovolně
5. Při vyučování leží na lavici, nehraje-li ovšem karty.
6. Není-li student spokojen s výsledkem a známkou, dá to najevo hlasitými výkřiky. Nehvízdá však na prsty, aby nevzbudil spící spolužáky.
7. Osoby, které potká na chodbách, pozdraví hlasitým "Čau". Zásadně se ale nepřezouvá!
8. Je-li student podrážděn, předseda třídy včas upozorní učitele, aby žáka dále nijak nedráždil.
9. Student ignoruje všechny učitele, ale nemlátí je. A když ano, tak ne po hlavě.
10. Je ukázněn ke všem spolužákům. Zajistí pivo, je-li na něm řada.
11. Hraje jenom o peníze. Když to neumí, ostatní ho to naučí.
12. Svévolně ničí školní majetek, s cizím jedná jako se svým.
13. Je-li student opilý, nerozptyluje učitele svým žvaněním a jde se domů vyspat.
14. Když něco rozbije, samozřejmě se nepřizná!!!
15. Za pořádek ručí služba, která po zazvonění vyběhne první ze třídy. Jestliže nemá čas probudit spící spolužáky a udělat nepořádek, dokončí tuto práci uklízečka nebo školník.
16. Školní pomůcky nosí student jen tehdy, chybí-li student z jeho karetního družstva.
17. Student přichází do školy s úsměvem a krabičkou cigaret v kapse!
18. Při písemném zkoušení opisuje z taháku nebo od spolužáků.
19. V přestávkách se větrají zakouřené učebny - jestliže někdo vypadne z okna, ohlásí to služba třídnímu učiteli a ten si dotyčného vyškrtne ze seznamu. Celá třída se zúčastní pohřbu.
20. Na konci roku poděkuji profesoři studentům za výdrž. Poté se studenti rozeberou školu.